Vyhľadávanie

V ponuke je 18 nehnuteľností.

Právne zastúpenie a vyhotovenia zmlúv

Každý obchod konzultujeme s právnou kanceláriou a pripravujeme tú najlepšiu cestu pre realizovanie obchodu na profesionálnej úrovni.

Prostredníctvom spolupracujúci advokátskej kancelárie zabezpečujeme kompletný právny servis spojený so všetkými transakciami s nehnuteľnosťami.

 

- vypracovanie kúpnej zmluvy

- vypracovanie záložnej zmluvy

- vypracovanie návrhu na zápis do katastra nehnuteľností

- vypracovanie zmluvy o prevode práv na užívanie družstevného bytu

- vypracovanie zmluvy o prevode a prechode vlastníckych práv

- vypracovanie zmluvy o vecnom bremene

- vypracovanie všetkých typov nájomných zmlúv

- právna analýza už uzatvorených zmlúv